Vi delar erfarenheter, sprider information och opinionsbildar

Svenska Osteoporossällskapet har som målsättning att verka för ökad förståelse och ökade kunskaper om osteoporos och benskörhetsfrakturer samt förbättra vården för dessa patienter. Detta genom information till allmänhet och myndigheter samt utbildningsinsatser. Föreningen fungerar som expertorgan, remissinstans samt ett nationellt samlingsorgan för olika specialiteter och olika professioner med intresse för osteoporos.

Bli medlem!

Kalender

Datum Aktivitet
19 jan-20 jan, 2022 DXA-kurs för DXA-operatörer och läkare
15 mar-16 mar, 2022 Kurs: Osteoporos - allt du behöver veta och lite till
24 mar-27 mar, 2022 WCO-IOF-ESCEO 2022 Berlin
8 sep-12 sep, 2022 ASBMR 2022 Annual Meeting
12 okt-16 okt, 2023 ASBMR 2023 Annual Meeting

Därför är vårt arbete viktigt

Osteoporos och fragilitetsfrakturer är en våra stora folksjukdomarna. Sjukdomen är gravt underdiagnostiserad och underbehandlad. Livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige
att få en osteoporosfraktur är 50% och för en man 25%. Antalet osteoporosfrakturer årligen överstiger 70 000. Inträffade frakturer årligen ökar och förväntas kontinuerligt öka.

Svenska Osteoporossällskapet

Samla erfarenheter, sprida information samt verka opinionsbildande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (150 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.


Kurser och webinars

Kristina Åkesson föreläser om det standardiserade vårdförloppet på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 18 minuter).
Mattias Lorentzon föreläser om Läkemedelsverkets nya riktlinjer på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 20 minuter).

Kristian Axelsson föreläser om Socialstyrelsen nya riktlinjer på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 10 minuter).