Kurser


SVOS DXA-kurs för DXA-operatörer och läkare

2023 års digitala kurs ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” ges av Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare kommer att ske i parallella sessioner. Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Datum: Preliminärt i september 2023 (2 heldagar)

Skicka gärna intresseanmälan till info@svos.se

Med vänliga hälsningar från kursledningen,

Mattias Lorentzon
Andreas Kindmark
Märit Wallander

Senast ändrad: 12 januari 2023