Utlysning, pris för bästa avhandling!

14 november 2021

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att dela ut pris om 50.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller nära relaterade ämnen under 2019-2021.

Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i Svenska osteoporossällskapet vid nomineringen. Svenska osteoporossällskapet vetenskapliga råd och styrelsen kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos. Priset delas ut på Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 2022 tillsammans med Amgen AB som står som värd och sponsor.

För nominering v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till info@svos.se senast 31 januari 2022.

SVOS DXA-kurs för DXA-operatörer och läkare

SVOS erbjuder en 2-dagarskurs om bendensitometri (DXA) för DXA-operatörer samt även läkare. Kursen följer det internationella bendensiometri-sällskapets (ISCD) kursinnehåll som även kan leda till certifiering inom bendensitometri.

Kursen kommer att hållas under 2 heldagar: 19-20 januari 2022 i Uppsala.
Kursledare: Mattias Lorentzon och Andreas Kindmark

Anmälningar/intresseanmälan skickas till  Micaela Mattson Westerlund på mailto:micaela.mattsson.westerlund@gu.se

Mer info och schema kommer att publiceras här inom kort!

Nya rekommendationer för diagnossättning!

Svenska Osteoporossällskapet rekommenderar nu en bredare användning av diagnoserna M80 (osteoporos) i journalen, även hos patienter där man inte har gjort någon bentäthetsmätning (t. ex efter en höftfraktur eller kotkompression). Denna rekommendation gäller främst i samband med läkarens kliniska bedömning.

Klicka här för att läsa de fullständiga rekommendationerna!

2-dagarskurs om Osteoporos på Krusenbergs Herrgård

25 oktober 2021

Efter två års uppehåll under pandemin är det återigen dags för den uppskattade ”Krusenbergskursen” om Osteoporos.

Det är en 2-dagarskurs den 15-16/3 2022 med övernattning på Krusenbergs Herrgård.

Klicka här för mer information om kursen!

Fragility Fracture Network – årlig kongress!

16 september 2021

Fragility Fracture Network (FFN) är en internationell förening med fokus på just frakturkedjor. Detta kan vara mycket intressant för verksamma vårdpersonal inom de frakturkedjor som redan är etablerade och som nu håller på att växa fram i Sverige.

 

Verksam i FFN från Sverige är bland annat SVOS fd ordförande Kristina Åkesson, Lund.

För program och registrering klicka här!

Webinar 16/6 kl 12.00 med lansering av NYA svos.se samt uppdaterat vårdprogram

10 juni 2021

Datum/Tid Datum – 16/6, 2021 12:00 – 13:30


Digitalt möte – RIKTAT TILL VÅRDPERSONAL – Länk skickas ut till anmälda via epost dagen innan.


SVOS styrelse presenterar den uppdaterade hemsidan www.svos.se samt det uppdaterade vårdprogrammet om osteoporos.

Program

12.00 – 12.10 Introduktion –  Bo Freyschuss – ordförande i SVOS
12.10 – 12.30 SVOS Vårdprogram: Utredning & bentäthetsmätning, Andreas Kindmark
12.30 – 12.50 SVOS Vårdprogram: Behandling inkl. sekventiell behandling, Mattias Lorentzon
12.50 – 13.00 Frakturkedjor och sekundärprevention, Kristina Åkesson
13.00 – 13.10 Presentation av nya hemsidan, Märit Wallander
13.10 – 13.30 Avslutande diskussion & frågor  

Anmälan genom att skicka ett mail till info@svos.se eller klicka på länken nedan.

Den tekniska produktionen av lunchseminariet möjliggörs med hjälp av ovillkorligt stöd från Amgen AB, UCB och Viatris.

Webinar ”Establishing National Fragility Fracture Networks (FFNs)” 12 juni kl 9.00

9 juni 2021

Det har kommit en inbjudan till att delta i webinar via FFN.

”The aim of the webinar is to share initiatives of creating national Fragility Fracture Networks, focusing
on principles, progress and challenges.”

Du kan ladda ned inbjudan här: FFN WEBINAR INV.

 

Kristian Axelsson fick pris för årets avhandling!

25 maj 2021

Kristian Axelssons avhandling om frakturprevention har utsetts till Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin. Avhandlingen visar på betydelsen av frakturkedjor, där ett strukturerat och förebyggande arbete inom sjukvården kraftigt kan minska risken för upprepade frakturer hos äldre. Priset ”Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin” har delats ut sedan år 2009 och finansieras genom en donation från Dr Amt Vestbys Forsknings-Stiftelse.

Foto: Skaraborgs sjukhus

Följande artiklar ingick i avhandlingen som försvarades i november 2020.

  1. Axelsson, K. F., Jacobsson, R., Lundh, D., Lorentzon, M. (2016). Effectiveness of a minimal resource fracture liaison service. Osteoporosis International, 27(11), 3165-3175.
  2. Axelsson, K. F., Johansson, H., Lundh, D., Möller, M., Lorentzon, M. (2020). Association Between Recurrent Fracture Risk and Implementation of Fracture Liaison Services in Four Swedish Hospitals: A Cohort Study. Journal of Bone and Mineral Research, 35(7), 1216-1223.
  3. Axelsson, K. F., Wallander, M., Johansson, H., Lundh, D., Lorentzon, M. (2017). Hip fracture risk and safety with alendronate treatment in the oldest-old. Journal of Internal Medicine, 282(6), 546-559.
  4. Axelsson, K. F., Nilsson, A. G., Wedel, H., Lundh, D., Lorentzon, M. (2017). Association Between Alendronate Use and Hip Fracture Risk in Older Patients Using Oral Prednisolone. JAMA, 318(2), 146-155.

Du kan läsa mer om priset och ladda ned avhandlingen här!

Videobibliotek!

10 maj 2021

Vi har nu lagt ut flera föreläsningar om osteoporos, bland annat från SVOS utbildningstillfälle 20/11 – 2020. Se information och länkar till videos här.

Ny ordförande i SVOS!

15 april 2021

Vid det senaste årsmötet som ägde rum 19 mars 2021 valdes Bo Freyschuss till ny ordförande i SVOS.

Bo är överläkare, docent, specialist internmedicin och endokrinologi på Medicinsk Enhet Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Han är ansvarig för osteoporosenheten på Karolinska Sjukhuset där man har en specialistmottagning och kunskapscentrum inom osteoporos för södra Stockholm. Han har deltagit i rekommendationer, riktlinjearbete och varit rådgivare för SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV. Under en period var han verksam inom läkemedelsindustrin och deltog i utvecklingen av det nyaste osteoporosläkemedlet, godkänt december 2019.

Här kan du läsa om övriga styrelsen!