SVOS tipsar: Norsk disputation om frakturkedjor 17/11

10 november 2023

Fredag den 17 nov kl 12.15–15.45 disputerar Camilla Andreasen, Tromsö Universitet, på NoFRACT-data och effekter av FLS.

Kassim Javaid och Kristina Åkesson är opponenter.

Disputationen kan följas live via länk: Disputas- Cand. med. Camilla Andreasen | UiT

SVOS utbildningsdagar 14-15 mars 2024 – anmälan öppen!

3 november 2023

SVOS utbildningsdagar våren 2024

Plats: Clarion Hotel Stockholm (Ringvägen 98 på Södermalm)

Pris: 1950 kr + moms

Klicka här för anmälan!

 

Preliminärt program:

Torsdag 14/3 eftermiddag: Tema åldersberoende gränser för läkemedelsbehandling av osteoporos – varför gör vi olika?

Moderatorer M. Lorentzon (Göteborg) och M. Wallander (Kalmar).

 12.00-13.00 Gemensam lunch

13.00-13.15 Introduktion av föreläsare och av eftermiddagens program (M. Lorentzon, M. Wallander)

13.15-13.45 Presentation av NOGG-riktlinjerna i Storbritannien (E. McCloskey, Sheffield)

13.50-14.20 Presentation av svenska osteoporosriktlinjer (K. Åkesson, Malmö/Lund)

14.20-14.50 Paus, fika och besök hos utställare

14.50-16.10 Debatt: “Age-dependent treatment thresholds result in a lower fracture burden with acceptable safety and cost-benefit balance, compared to fixed treatment thresholds”. E McCloskey argumenterar för och K Åkesson emot.

16.10-16.30 Omröstning, presentation, och prisutdelning till vinnaren.

16.30-17.00 Besök hos utställare

18.30-          Gemensam middag

 

Fredag 15/3 förmiddag: Tema frakturkedjor och nyheter från ASBMR.

Moderatorer: H. Lundin (Stockholm) och A. Spångeus (Linköping).

8.30-8.50 Vilka frakturer bör inkluderas i frakturkedjan (K. Axelsson, Skövde)

8.50-10.15 Erfarenheter från frakturkedjor i Skaraborg, Västerbotten och Gävleborg (E. Bertholds, J. Norberg, T. Pyhälä)

10.15-10.45 Paus, fika och besök hos utställare

10.45-11.05 Socialstyrelsen utvärdering nationella riktlinjer osteoporos (A. Spångeus)

11.05-11.25 Nyheter från ASBMR i Vancouver

11.25-11.55 Presentation av årets avhandling samt prisutdelning (preliminärt)

12.00-12.30 Årsmöte

12.30-13.30 Gemensam lunch

B-One Mini med UCB, Stockholm 23/11

Identifiering av högriskpatienter och behandlingsmål – B-One Mini med UCB, Stockholm 23 november 2023

UCB Pharma AB anordnar ”B-One Mini” i Stockholm den 23 november, ett vetenskapligt eftermiddagsseminarium för sjukvårdspersonal.

Programmets syfte är att stimulera utbyte av erfarenheter, idéer och frågeställningar relaterade till osteoporosbehandling genom gruppdiskussion.

Mötet genomförs kl 14 – 17 på Nordic Light Hotel i Stockholm.

Anmälan via e-post till jorgen.oberg@ucb.com, och ange då eventuella matallergier eller dylikt.

Ur programmet:

  • Identifiering av högriskpatienter – exempel på utvecklingsarbete i Östergötland  – Anna Spångéus, biträdande professor och överläkare på MEGA-kliniken i Linköping
  • Behandlingsmål för patienter med hög risk för fraktur – Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och överläkare vid osteoporosmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal

Klicka här för inbjudan (pdf)

Extern kurs: VFA-kurs

Svensk frakturprevention har glädjen att för första gången i Sverige erbjuda kursen ”Vertebral Fracture Recognition Course”. Innehållet i kursen är framtaget av International Society of Clinical Densitometry (ISCD). Bilderna är på engelska men föreläsningarna är på svenska.

Datum: 15 maj 2024, heldag

Plats: Westmanska palatset, Wallingatan 2, Stockholm

Kursen fokuserar helt på VFA-metoden som i samband med bentäthetsmätning (DXA) ger en möjlighet till bilddiagnostik av ryggkotorna.

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

DXA-kurs 2024

28 oktober 2023

I september 2023 genomfördes kursen ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” som ges av Svensk frakturprevention i samarbete med SVOS, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare skedde digitalt under 2 heldagar i parallella sessioner. 98 personer deltog i kursen. Det finns möjlighet till att göra intresseanmälan för att gå kursen under 2024.

Klicka här för att komma till kurshemsidan!

Extern kurs: Grundkurs Osteoporos 2024

27 oktober 2023

SVOS tipsar om nedanstående externa kurs:

Osteoporos – grundkurs

Detta är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på svenska och anordnas av Svensk Frakturprevention.

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

Höstens första knepfallsrond

25 augusti 2023

Knepfallsrond 

SVOS anordnar digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Nästa tillfälle för knepfallsrond: 27 september kl 16-17
För anmälan skicka namn och arbetsplats till: info@svos.se

Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

Videos från utbildningstillfälle 31/3 finns nu uppladdade.

24 maj 2023

SVOS hade ett utbildningstillfälle 230331 i samband med årsmötet.

13.00 – 13.30 Kortisoninducerad osteoporos (Bo Freyschuss)

13.30 – 14.00 Typ 2 diabetes och frakturrisk (Mattias Lorentzon)

14.00 – 14.30 Frakturrisk hos äldre som använder rullstol (Kristian Axelsson)

14.30 – 14.50 Presentation av årets avhandling inom osteoporos 2022

 

Klicka här för att komma till Videobiblioteket!

Nytt år, nya möjligheter, ny ordförande!

4 april 2023

Ny ordförande i SVOS sedan årsmötet 31 mars är Anna Spångéus. Anna är biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Kliniskt verksam på osteoporosmottagningen, MEGA-kliniken i Linköping. Bedriver kliniknära forskning inom flera delar av frakturkedjan.

Läs mer om styrelsen här!

SVOS årsmöte 2023 och föreläsningar 31/3

29 mars 2023

Datum: Fredag 31 mars 2023

Plats: Digitalt

Länkar kommer att skickas via mail till anmälda torsdag 30 mars

12.00 – 12.40 SVOS årsmöte

Ladda ned dagordning här!


Efterföljande föreläsningar (öppet för alla efter anmälan – separat länk)

13.00 – 13.30 Kortisoninducerad osteoporos (Bo Freyschuss)

13.30 – 14.00 Typ 2 diabetes och frakturrisk (Mattias Lorentzon)

14.00 – 14.30 Frakturrisk hos äldre som använder rullstol (Kristian Axelsson)

14.30 – 14.50 Presentation av årets avhandling inom osteoporos 2022


För anmälan skicka mail till info@svos.se

OBS! Ange i anmälan om du vill ha länk till antingen årsmötet eller föreläsningarna eller båda två.