DXA-kurs 6-7 september – anmälan öppen!

9 mars 2023

Svenska osteoporossällskapet kommer i samarbete med Svensk Frakturprevention erbjuda den digitala kursen ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” som ges i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare sker digitalt under 2 heldagar i parallella sessioner.

Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Datum: 6-7 september 2023 (digital via ZOOM)

Klicka här för att läsa mer på kursens hemsida!

Kurs: Osteoporos – grundkurs

SVOS tipsar om nedanstående fristående kurs:

Osteoporos – grundkurs

Detta är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling.

OBS! Kursen ersätter inte IOF/ISCD:s certifieringskurs inom DXA.

Kursen är granskad och certifierad enligt Lipus.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på Svenska.

Datum: 24 april 2023
Plats: Digital
Tid: 08.00-16.45

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

Årets avhandling inom osteoporos 2022!

17 februari 2023

Priset ”Årets bästa osteoporosavhandling” sponsras sedan ett antal år tillbaka av Amgen Sverige.

Till årets bästa avhandling i ämnet Osteoporos i Sverige har för kalenderår 2022 valts ”Defining the clinical usefulness of vertebral fracture assessment (VFA)” av Lisa Johansson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Motiveringen av valkommittén bestående av SVOS vetenskapliga råd samt 3 medlemmar ur Svenska Osteoporossällskapets styrelse lyder som följer:

Avhandlingen gäller en aktuell och för osteoporosvården viktig metod VFA, som givits hög prioritet i senare års riktlinjer/rekommendationer  från myndigheter. Det omfattande forskningsarbetet  belyser flera aspekter av  VFA och stärker ytterligare dess betydelse och användbarhet i klinisk verksamhet. Samtliga fyra artiklar har publicerats i tidskrifter med hög ranking på området och är liksom avhandlingen välskrivna. Vi i kommittén gratulerar Lisa Johansson till en mycket fin avhandling. Priset (50 000 kr) kommer att delas ut i samband med Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 31 mars 2023.

Länk till avhandlingen

SVOS årsmöte 2023 och föreläsningar 31/3

9 februari 2023

Datum: Fredag 31 mars 2023

Plats: Digitalt

 

12.00 – 12.40 SVOS årsmöte

Ladda ned dagordning här!


Efterföljande föreläsningar (öppet för alla efter anmälan – separat länk)

13.00 – 13.30 Kortisoninducerad osteoporos (Bo Freyschuss)

13.30 – 14.00 Typ 2 diabetes och frakturrisk (Mattias Lorentzon)

14.00 – 14.30 Frakturrisk hos äldre som använder rullstol (Kristian Axelsson)

14.30 – 14.50 Presentation av årets avhandling inom osteoporos 2022


För anmälan skicka mail till info@svos.se

OBS! Ange i anmälan om du vill ha länk till antingen årsmötet eller föreläsningarna eller båda två. 

 

SVOS kan erbjuda ett antal gratis registreringar till världskongressen i Osteoporos

13 januari 2023

Uppdaterat 2023-02-20: ALLA GRATISBILJETTER SLUT

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att erbjuda medlemmar i SVOS möjligheten till en gratis registrering till världskongressen i Osteoporos som i år går av stapeln 4-7 maj i Barcelona. Då det finns ett begränsat antal så det är först till kvarn som gäller. Erbjudandet gäller registreringsavgift för fysiskt deltagande på kongressen. Resa + boende/logi bekostas inte av SVOS. Se därför till att få klartecken från din arbetsgivare innan du ansöker till SVOS om en gratis registrering.

Vi är även flera i Styrelsen som kommer att åka till kongressen och om intresse finns kommer vi att samordna en lista (frivilligt förstås!) för de som önskar delta i social samvaro på plats.

För att anmäla ditt intresse till en gratis registrering skicka epost till info@svos.se och invänta bekräftelse från oss.

Se nedan för kongressens hemsida.

https://www.wco-iof-esceo.org/

Nästa knepfallsrond torsdag 9 feb 16-17

1 januari 2023

SVOS kommer att anordna digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Nästa tillfälle för knepfallsrond:

Torsdag 9 februari kl 16-17
Ordförande: Märit Wallander
Tema: allmänna knepfall.

namn och arbetsplats till: info@svos.se

Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

B-One – virtuellt seminarium

23 november 2022

Datum och tid: Torsdag den 9 mars 2023, kl 16.00 – 19.00

Plats: anslut via dator, surfplatta eller mobiltelefon

UCB arrangerar B-One, ett virtuellt vetenskapligt seminarium för sjukvårdspersonal. Programmet sammanfattar och diskuterar det rådande behandlingsscenariot inom osteoporos, och presenterar pågående utvecklingsarbeten från vårt geografiska närområde. Syftet med seminariet är att stimulera utbyte av erfarenheter, idéer och frågeställningar relaterade till osteoporosbehandling mellan olika nordeuropeiska länder och, inte minst, att inspirera. Programmet har utformats av en styrkommitté av ledande experter från Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Österrike. Mötet genomförs på engelska.

Klicka på denna länk till hemsida för agenda och anmälan

 

Föreläsare:

Serge Ferrari, Schweiz
Bo Abrahamsen, Danmark
Erik Fink Eriksen, Norge
Agnes Offenberg, Nederländerna
Bente Langdahl, Danmark
Michaël Laurent, Belgien

Avhandling om D-vitaminbrist och osteoporosfrakturer

25 oktober 2022

Disputation i biomedicinsk vetenskap: Ola Nordqvist

 

Avhandlingens titel:

Epidemiologiska aspekter av läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist och benskörhetsfrakturer

Forskarutbildningsämne:

Biomedicinsk vetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 11 november 2022 kl 13:00

Plats för disputation:

Aula Sienna, Hus Culmen, Kalmar och via Zoom

Opponent:

Professor Björn Wettermark, Uppsala universitet

Betygsnämnd:

Docent Jonas Bonnedahl, Linköpings universitet och överläkare i infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar
Docent Carola Bardage, Uppsala universitet och Läkemedelsverket
Docent Maria Gustafsson, Umeå universitet

Ordförande:

Senior professor Göran Petersson, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

Handledare:

Docent Martin Carlsson, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Sven Tågerud, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnéa Larsson: linnea.larsson@lnu.se

Läkartidningen arrangerar seminarium om Osteoporos

27 augusti 2022

Medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga i ett seminarium om osteoporos som är anordnat av Läkartidningen.

Datum: 6 oktober kl 14-16.15 (via Zoom)

Läs mer och anmäl till seminariet här!