För allmäna frågor till styrelsen: info@svos.se

Styrelsen

Bo Freyschuss

Ordförande och vetenskaplig sekreterare

Överläkare, docent, specialist internmedicin och endokrinologi, Medicinsk Enhet Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ansvarig för osteoporosenheten på Karolinska Sjukhuset där man har en specialistmottagning och kunskapscentrum inom osteoporos för Södra Stockholm. Deltagit i rekommendationer, riktlinjearbete och varit rådgivare för SBU, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV. Under en period verksam inom läkemedelsindustrin och deltog i utvecklingen av det nyaste osteoporosläkemedlet Romosozumab.

Anna Spångeus

Ledamot

Biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Kliniskt verksam på osteoporosmottagningen, MEGA-kliniken i Linköping. Bedriver kliniknära forskning inom flera delar av frakturkedjan.

Johannes Norberg

Ledamot

Specialist i geriatrik och palliativ medicin. Ansvarig för osteoporoskapitlet i terapirekommendationer samt projektledare för frakturkedja i Region Västerbotten. Varit delaktig i framtagandet av vårdförlopp osteoporos med SKR samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för läkemedel vid osteoporos.

Katrin Rimsby

Sekreterare

Överläkare i geratrik. Mångårig erfarenhet av arbete på osteoporosmottagning, dels på Danderyds sjukhus i Stockholm samt även osteoporosmottagningen vid Norrtälje sjukhus. Numera överläkare på den nyöppnade osteoporosmottagningen Capio Sollentuna i norra Stockholm.

Andreas Kindmark

Utbildningsansvarig

Professor och överläkare i endokrinologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala. Kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Forskning som rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.

Mattias Lorentzon

Vetenskaplig sekreterare

Professor och överläkare i geriatrik vid Göteborgs Universitet och Osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen och bedriver främst klinisk forskning inom osteoporos och frakturrisk. Har tidigare varit ordförande i terapigruppen för osteoporos i Västra Götalandsregionen och för SVOS samt arbetat många år med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Kristian Axelsson

Kassör

ST-läkare i allmänmedicin, medicine doktor och ordförande för terapigruppen i Region Västra Götaland sedan flera år. Forskar på frakturrisk och nytta med behandling i olika riskgrupper. Har även varit delaktig i de senaste nationella riktlinjerna på Socialstyrelsen och SKL.

Märit Wallander

Webansvarig

Specialist i allmänmedicin och medicine doktor, osteoporosmottagningen, endokrinkliniken, Linköpings universitetssjukhus. Tidigare kliniskt verksam på Karolinska Universitetssjukhusets osteoporosmottagning under flera år med kliniskt arbete inom högspecialiserad osteoporos samt har bedömt bentäthetsmätningar.