DXA-kurs för DXA-operatörer och läkare


”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” ges av Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare kommer att ske i parallella sessioner. Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Datum: Nästa kurstillfälle är 6-7 september 2023 och ges i samarbete med Svensk frakturprevention.

Länk till kursens hemsida.

Senast ändrad: 9 mars 2023