SVOS DXA-kurs för DXA-operatörer och läkare


2022 års digitala kurs ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” ges av Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare kommer att ske i parallella sessioner. Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Datum: 20-21/4 (2 heldagar) – digitalt på distans

Anmälan till kursen sker i två steg:

1) genom att anmäla sig på kursens hemsida
https://www.osteoporosis-essentials.org/ där man också betalar kursavgiften, vilket krävs för att anmälan skall registreras. 

2) varje kursdeltagare behöver meddela kursadministratören Elin Carlsson (elin.carlsson@medsci.uu.se) sitt deltagande (att man anmält sig via IOF hemsida).

Med vänliga hälsningar från kursledningen,


Mattias Lorentzon
Andreas Kindmark
Märit Wallander

Senast ändrad: 27 januari 2022