Osteoporos – grundkurs

Datum: 14 maj 2024, heldag

Plats: Westmanska palatset, Stockholm

Kursen ges av Svensk Frakturprevention. Det är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, bentäthetsmätning, utredning och behandling.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på Svenska.

DXA-kursen ”Osteoporosis Essentials”

Datum: Hösten 2024

Svensk Frakturprevention erbjuder åreligen den digitala kursen ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” som ges i samarbete med SVOS, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare sker digitalt under 2 heldagar i parallella sessioner.

Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Styrelsen

Anna Spångeus

Ordförande

Biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Kliniskt verksam på osteoporosmottagningen, MEGA-kliniken i Linköping. Bedriver kliniknära forskning inom flera delar av frakturkedjan.

Hans Lundin

Ledamot

Specialist i Allmänmedicin, Med Dr. Anställd på Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm. Arbetar med klinisk forskning inom osteoporos och pedagogik på Karolinska Institutet samt med fortbildning och utvecklingsstöd inom osteoporos i Region Stockholm.

David Petranek

Ledamot

Överläkare och specialist i internmedicin och endokrinologi. Enhetschef för läkargruppen inom VO Närsjukvård, Hässleholms sjukhus. Kliniskt verksam på bland annat Endokrinmottagningen samt tolkning av DXA-undersökningar utförda inom VO Diagnostik.

Johannes Norberg

Ledamot

Specialist i geriatrik och palliativ medicin. Ansvarig för osteoporoskapitlet i terapirekommendationer samt projektledare för frakturkedja i Region Västerbotten. Varit delaktig i framtagandet av vårdförlopp osteoporos med SKR samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för läkemedel vid osteoporos.

Katrin Rimsby

Sekreterare

Överläkare i geratrik. Mångårig erfarenhet av arbete på osteoporosmottagning, dels på Danderyds sjukhus i Stockholm samt även osteoporosmottagningen vid Norrtälje sjukhus. Numera överläkare på den nyöppnade osteoporosmottagningen Capio Sollentuna i norra Stockholm.

Andreas Kindmark

Utbildningsansvarig

Professor och överläkare i endokrinologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala. Kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Forskning som rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.

Mattias Lorentzon

Vetenskaplig sekreterare

Professor och överläkare i geriatrik vid Göteborgs Universitet och Osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Kliniskt verksam vid osteoporosmottagningen och bedriver främst klinisk forskning inom osteoporos och frakturrisk. Har tidigare varit ordförande i terapigruppen för osteoporos i Västra Götalandsregionen och för SVOS samt arbetat många år med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen.

Kristian Axelsson

Kassör

ST-läkare i allmänmedicin, medicine doktor och ordförande för terapigruppen i Region Västra Götaland sedan flera år. Forskar på frakturrisk och nytta med behandling i olika riskgrupper. Har även varit delaktig i de senaste nationella riktlinjerna på Socialstyrelsen och SKL.