Utlysning – pris för främsta avhandling

21 december 2023

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att tillsammans med Amgen AB dela ut pris om 50.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller nära relaterade ämnen under 2023.

Prissumman utbetalas till klinik eller institution i samband med Svenska osteoporossällskapets årsmöte 2024.

Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i Svenska osteoporossällskapet vid nomineringen. Svenska osteoporossällskapet vetenskapliga råd och delar av styrelsen kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos.

Priset delas ut på Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 2024.

För nominering v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till info@svos.se senast 31 januari 2024.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (200 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.