Ny rapport från Socialstyrelsen!

1 mars 2024

Socialstyrelsen har utvärderat osteoporosvården i Sverige och har nyligen sammanfattat allt i en rapport.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att det är viktigt för patienter med osteoporos att få en diagnos så tidigt som möjligt. Då kan relevant läkemedelsbehandling ordineras samt fysisk träning och patientutbildning ges för att minska risken för ytterligare frakturer. Vidare behöver tillgången på frakturkoordinatorer och diagnostiska metoder så som bentäthetsmätning med DXA-maskin (dual-energy x-ray absorptiometry) öka.

Klicka här för länk till fullständig rapport och pressmeddelande!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (200 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.