INBJUDAN till webbföreläsningar fredag den 2 och onsdag den 7 oktober, kl 12:10 – 12:50

24 september 2020

OBS! Endast för sjukvårdspersonal. Amgen och UCB bjuder härmed in till två virtuella föreläsningar:

Webinar 1:

Hitta rätt väg – hur vi bäst identifierar patienter med hög risk för ny fraktur

Datum och tid: Fredag 2 oktober, kl 12:10 – 12:50
Föreläsare: Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus
Moderator: Märit Wallander, specialist i allmänmedicin, med. dr vid osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Webinar 2:

Planerad sekventiell behandling av osteoporos

Datum och tid: Onsdag 7 oktober, kl 12:10 – 12:50
Föreläsare: Mattias Lorentzon, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal
Moderator: Andreas Kindmark, professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Plats: livesänd webbföreläsning, länk distribueras till anmälda innan mötet

Målgrupp: Specialistläkare och sjuksköterskor inom endokrinologi, geriatrik och ortopedi med intresse av behandling och omhändertagande av patienter med osteoporos.

Kostnader: Webbföreläsningen är kostnadsfri. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbföreläsningen såvida inte representant deltar på plats. UCB bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

Vänligen anmäl dig till föreläsningen via följande registreringslänk: https://cloud.amgenmail.eu/ev-launch

Efter din registrering kommer du att få ett svarsmejl innehållande en webblänk till själva föreläsningen. För att delta krävs inget annat än en stabil internetuppkoppling och en dator med högtalare.

Hälso- och sjukvårdspersonal som är anställda vid offentliga institutioner bör få godkännande från sin Verksamhetschef för att delta i webbinar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (150 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.